Rozwój osobisty i psychoedukacja

Doradztwo z zakresu rozwoju osobistego – polega na konsultacjach i udzielaniu porad. Rozwój osobisty jest pojęciem bardzo szerokim. Jednym osobom kojarzy się głównie z osiąganiem sukcesów na niwie zawodowej, inne z kolei myślą o nim przede wszystkim w kategoriach życia prywatnego: realizacji własnych pasji, hobby. Są też tacy, dla których rozwój osobisty postrzegany jest jako całokształt życia, stawanie się coraz lepszym człowiekiem – prywatnie i zawodowo.

Doradca udziela porad i daje gotowe rozwiązania, których zastosowanie powinno przynieść oczekiwany prze klienta i pozytywny dla niego skutek. Zdarza się jednak tak, że aby mogły się pojawić trwałe efekty, niezbędna jest terapia.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Psychoedukacja – nikomu z nas nie wręczono „instrukcji obsługi życia i relacji międzyludzkich”. Wiedzę o świecie i schematy funkcjonowania czerpaliśmy przede wszystkim z obserwacji w domu rodzinnym. Przyjmowaliśmy je jako prawdę i sposób życia lub, z czasem rozwijaliśmy sobie tzw. antywzorzec, czyli zachowania i postawy przeciwne do obserwowanych. Co jednak, jeśli ani wzorce wyniesione z domu, ani te przeciwstawne się nie sprawdzają? Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi m.in. psychoedukacja. Dzięki niej możemy dowiedzieć się jak funkcjonować zdrowiej, jakie zachowania nam służą i wspierają nasze relacje z innymi ludźmi (z rodzicami, w partnerstwie, z dziećmi, na gruncie zawodowym) i  jak żyć lepiej z samym sobą.