Terapie

Terapia – ma na celu usunięcie barier, dyskomfortu lub bólu, które dają psychologiczne lub fizyczne negatywne objawy dla klienta w postaci np. stresu, lęków, depresji.

Czasem robimy wszystko co możemy/umiemy, żeby np. w partnerstwie, dobrze i szczęśliwie funkcjonować, a mimo to kolejne związki się rozpadają. Kochamy nasze dzieci, a jednocześnie potrafimy je ranić psychicznie  czy emocjonalnie. Terapia ukierunkowana jest na odnalezienie w przeszłości przyczyn powstania aktualnych zachowań i wprowadzenie zmian w zakresie :

♥ przepracowania i domknięcia przeszłości związanej z okresem dzieciństwa i dorastania

♥ różnego rodzaju problemów dotyczących relacji międzyludzkich

♥ pogłębienia wglądu w siebie i uzyskania lepszej samoświadomości 

♥ zrozumienia i uporządkowania sfery emocjonalnej

 

Kiedy warto przyjść na terapię :

♥ w konfrontacji z poczuciem, że powtarza się pewnego typu niepowodzenia życiowe,  w relacjach czy na gruncie zawodowym

♥ w sytuacji odczuwania pustki i nudy, gdy nic nas nie cieszy

♥ jeśli często angażujesz się w działania o charakterze zagrażającym bądź wręcz destrukcyjnym

♥ w sytuacjach kryzysowych związanych np. z brakiem poczucia bezpieczeństwa, utratą bliskiej osoby czy dużą zmianą dotychczasowego trybu życia

♥ jeśli obawiasz się okazywania swoich uczuć, jeśli bardzo boisz się porzucenia bądź utraty bliskiej ci osoby

♥ jeśli zauważasz u siebie tendencje do wchodzenia w rolę ofiary

♥ kiedy potrzebujesz wsparcia, wysłuchania i życzliwej obecności drugiego człowieka