Terapia rodzinna

Terapia rodzinna – jest formą terapii, w której biorą udział członkowie rodziny zaangażowani w powstanie oraz rozwiązanie problemu. Celem rodzinnych sesji terapeutycznych jest rozwój każdego członka rodziny i jednoczesne, dalsze, ewoluowanie rodziny w optymalnym, korzystnym dla niej tempie. Terapia ta, przy współpracy z rodziną,  wspomaga twórcze zorganizowanie relacji, zachowań członków rodziny tak, by odpowiednio wspomóc jej wzrost. Narzędziem pracy terapeuty, jest otwarta rozmowa z członkami rodziny, który uznaje wypowiedź każdej osoby za ważną i cenną. Atmosfera szacunku, akceptacji i współpracy, towarzysząca każdemu spotkaniu rodzinnemu, wzmacnia proces osiągania terapeutycznych celów, które uwzględniać mogą problemy w relacjach rodzinnych, trudności w skutecznym porozumiewaniu się, wyrażaniu emocji, konflikty czy problemy rozwojowe, które może napotykać każda rodzina.